ورود با ما تماس بگیرید.: 09387600154

شعب

 • مسئول : خانم صادقیان
 • موبایل : 09133530665
 • مسئول : خانم شکوری
 • موبایل : 09158825205

گرگان

 • مسئول : خانم دولت آبادی
 • موبایل : 09371613556

کرمانشاه

 • مسئول : آقای دکتر مرادی
 • موبایل : 09188364536

کرمان

 • مسئول :
 • موبایل :

شیراز

 • مسئول :
 • موبایل :

شهرکرد

 • مسئول : خانم حسن زاده
 • موبایل : 09140818136

سنندج

 • مسئول : آقای محمدی
 • موبایل : 09183735582
 • مسئول : خانم حسن زاده
 • موبایل : 09118533118

زاهدان

 • مسئول : آقای مقدم
 • موبایل : 09155411806

خرم آباد

 • مسئول : آقای حمزه ای
 • موبایل : 09352991692

تهران

 • مسئول : خانم صدری
 • موبایل : 09391784341
 • مسئول :
 • موبایل :

بیرجند

 • مسئول : آقای شاه بیگی
 • موبایل : 09156634547

اهواز

 • مسئول : آقای قنواتی
 • موبایل : 09169184350

ایلام

 • مسئول :
 • موبایل :

ارومیه

 • مسئول : آقای دکتر پور رجب
 • موبایل : 09384056700

اصفهان

 • مسئول : دفتر مرکزی
 • موبایل : 09387600154
.تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه پژوهشی درمانی و توسعه پورسینای حکیم می باشد Borhan Pardazesh Company.