ورود با ما تماس بگیرید.: 09387600154

شعب

اصفهان

  • مسئول : دفتر مرکزی
  • موبایل : 09387600154

نیشابور

  • مسئول : جناب آقای عطارنژاد
  • موبایل : 09155515053
  • مسئول : جناب آقای نوروزی
  • موبایل : 09123994989

گرگان،‌شعبه 2

  • مسئول : سرکارخانم حسینی
  • موبایل :
  • مسئول : سرکارخانم زند
  • موبایل : 09103654263

شیراز، شعبه 1

  • مسئول : سرکارخانم منوچهری
  • موبایل : 09171194613

شیراز، شعبه دوم

  • مسئول : سرکارخانم شرفی
  • موبایل : 09225860129

سنندج

  • مسئول : جناب آقای ساعدی
  • موبایل : 09332281731

سمنان

  • مسئول : جناب آقای بیان
  • موبایل : 09123328188

ساری شعبه 2

  • مسئول : سرکارخانم فلاح
  • موبایل : 09112583765

خرم آباد شعبه 2

  • مسئول : جناب آقای نجادی
  • موبایل : 09165209819

تهران شعبه 1

  • مسئول : سرکارخانم صدری
  • موبایل : 09391784341

تهران شعبه 2

  • مسئول : سرکارخانم میرزائی
  • موبایل : 09128492582

تربت جام، خراسان رضوی

  • مسئول : سرکارخانم غلامی
  • موبایل : 09366525477

بوکان، آذربایجان غربی

  • مسئول : جناب آقای امینی
  • موبایل : 09143820970

بندرعباس

  • مسئول : سرکارخانم زردشت
  • موبایل : 09027065918

اردبیل

  • مسئول : جناب آقای رضازادگان
  • موبایل : 09145308837
  • مسئول : جناب آقای ترابی
  • موبایل : 09181611282
.تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه پژوهشی درمانی و توسعه پورسینای حکیم می باشد Borhan Pardazesh Company.